Αποτελέσματα 16ης Έρευνας Ικανοποίησης
Αποτελέσματα 16ης Έρευνας Ικανοποίησης Επισκεπτών & Απόδοσης Ξενοδοχείων
E-MAGAZINO

Αποτελέσματα 16ης ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΞΑΑΑ & GBR Consulting, στο πλαίσιο της 50ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΞΑΑΑ