Δείτε αναλυτική περιγραφή των συνεδριακών υποδομών της Αθήνας-Αττικής στην αντίστοιχη αγγλική σελίδα.

BE A PART – Athens Conferencial Destination