ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΚΙΝΗΣΗΣ-&-ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΞΕΝ.-8ΜΗΝΟΥ-2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΞΕΝ. 8ΜΗΝΟΥ 2022
E-MAGAZINO

Μια ιδιαίτερα ιδιόμορφη τουριστική χρονιά το 2022 για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία – των οποίων τα στοιχεία κίνησης και απόδοσης παρουσιάζουμε κάθε μήνα προς ενημέρωση όλων. Στο παρόν δελτίο και στους επισυναπτόμενους πίνακες περιγράφονται η πορεία του 8μηνου 2022 στο σύνολό του και έναντι των προηγουμένων ετών 2021, 2020 και 2019, καθώς και τα στοιχεία Αυγούστου 2022.